Makmal Kejuruteraan Awam

PENGENALAN

Makmal Tanah Kejuruteraan Awam pada 1970an

Kursus Makmal Kejuruteraan Awam adalah subjek yang ditawarkan bagi pelajar-pelajar semester dua, tiga dan lima di seluruh politeknik di Malaysia untuk memantapkan lagi pembelajaran subjek teori dalam kelas. Bagi setiap semester pelajar dihendaki menjalankan empat jenis subjek amali berlainan yang berkaitan dengan Kejuruteraan Awam, jadual berikut adalah subjek-subjek yang akan dipelajari bagi setiap semester yang dinyatakan:

 Semester AB
C
D
 Dua
(2)
 Bengkel
Kayu
Makmal
Konkrit
Bengkel
Paip
Bengkel
Bata
 Tiga
(3)
Makmal
Tanah
 Makmal Hidraulik
 Makmal
Struktur
Makmal
Jalanraya
 Lima
(5)
Makmal
Tanah
Makmal
Hidraulik
Makmal
Struktur
 Makmal Jalanraya


CONTOH LAPORAN

Sila klik setiap pautan pada ruang sebelah yang tersenarai jenis ujian-ujian makmal bagi mendapatkan contoh laporan yang telah dibuat. Laporan ujikaji-ujikaji ini adalah bertujuannya sebagai panduan dan rujukan sahaja. Diharapkan pelajar tidak meniru sama ada secara keseluruhan atau tidak.


FORMAT LAPORAN

Adalah wajib bagi pelajar mematuhi format laporan yang dihendaki bagi tujuan pemarkahan. Berikut adalah satu senarai kriteria-kriteria yang dihendaki:
 1. Tajuk Kerja Amali
 2. Tujuan / Objektif
 3. Peralatan Yang Digunakan
 4. Prosedur Kerja
 5. Hasil Kerja
 6. Analisa / Hitungan Data
 7. Komen / Perbincangan
 8. Kesimpulan

SUMBER TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

Ujikaji-ujikaji yang dibuat mestilah ditafsirkan secara kejuruteraan. Iaitu sumber tambahan seperti buku rujukan dan sebagainya adalah diperlukan. Di sini adalah lampiran jenis graf dan carta yang diperlukan dalam ujikaji-ujikaji makmal.

MAKMAL TANAH
 • Liquid limit (Casagrande method) and plastic limit (Form 2.D) BS1377: Part 2:1990
 • Particle size distribution chart (Form 2.N) BS1377:Part 2: 1990
 • Carta keplastikan (Indeks Keplastikan melawan Had Cecair)
 • Graf Kandungan Lembapan melawan Bilangan Hentaman
 • Jadual Sistem Pengkelasan Tanah Bersekutu
MAKMAL KONKRIT
 • Standard Penggredan MS 7.4
 • Rebound Test Hammer Test Guide (BS4408: Part 4: 1971)
MAKMAL JALANRAYAUJIAN - UJIAN KONKRIT

(BAGI SEMESTER DUA SAHAJA)
Ujian Pemeringkatan Batu Baur
Ujian Kelodak
Ujian Kekuatan Agregat - Nilai Hentaman
Ujian Konsistensi Simen
Ujian Runtuhan
Ujian Angkadar Kepadatan
Ujian Vebe Konsistometer
Ujian Tukul Anjal
Ujian Kekuatan Mampatan KuibUJIAN - UJIAN TANAH

(BAGI SEMESTER TIGA SAHAJA)
Pengambilam Sampel Tanah
Analisa Saiz Bijian Tanah
Had-had Atterberg
Pemadatan Tanah

(BAGI SEMESTER LIMA SAHAJA)
Ujian Proba
Ujian Kotak Ricih
Ujian Mampatan Tak Terkurung
Ujian Ricih BilahUJIAN - UJIAN HIDRAULIK

(BAGI SEMESTER TIGA SAHAJA)
Menentukan Ketumpatan Air
Ujikaji Reynolds
Teorem Bernoulli
Meter Aliran
Orifis

(BAGI SEMESTER LIMA SAHAJA)
Ujian Hidrostatik
Ujian Hentaman Jet Air
Ujian Archimedes
Ujian Lompatan HidraulUJIAN - UJIAN STRUKTUR

(BAGI SEMESTER TIGA SAHAJA)
Penentuan Daya Ricih & Momen Lentur Rasuk Ditupang Mudah
Penentuan Modulus Young
Ujian Tegangan Keluli

(BAGI SEMESTER LIMA SAHAJA)
Penentuan Daya-daya Dalam KerangkaUJIAN - UJIAN JALANRAYA

(BAGI SEMESTER TIGA SAHAJA)
Ujian Nisbah Galas California
Ujian Titk Lembut Kaedah Cincin & Bola
Ujian Penusukan Piawai
Ujian Rintangan Kegelinciran

(BAGI SEMESTER LIMA SAHAJA)
Ujian Kestabilan Marshall
Kajian Isipadu Lalulintas
Kajian Laji Lalulintas
Ċ
Tomo Yamada,
10 Sep 2009, 07:01
Comments