Geoteknik

PENGENALAN

Geoteknik merupakan salah satu cabang Kejuruteraan Awam yang amat penting. Ia melibatkan kajian menyeluruh terhadap Mekanik Tanah (sifat-sifat tanah) dan Geologi (batuan). Ilmu tanah dan batuan ini diajar secara tidak langsung dalam modul Teknologi Konkrit di Semester Satu dan Bahan & Binaan Kejuruteraan 2 di Semester Dua.

Pada semester tiga, modul Geoteknik 1 diperkenalkan dengan mengenali sifat-sifat dan proses-proses pembentukan tanah dan batuan. Selain daripada itu, ujian-ujian terhadap kejelekitan dan geseran tanah turut dipelajari. Pada semester lima, modul Geoteknik 2 meneruskan lagi penekanannya dalam pengiraan tekanan aktif dan pasif tanah bagi struktur tembok konkrit.

Pada semester enam, modul kejuruteraan Tapak yang melibatkan kerja menyiasat dan menyedia tapak binaan mendedahkan kerja-kerja merekabentuk asas dan cerucuk dengan dedahan dan aplikasi teori Karl Terzaghi dan lain-lain ahli geologi.
Karl Terzaghi (Bapa Mekanik Tanah)
(1883 - 1963)KURSUS-KURSUS YANG TERLIBAT DENGAN ILMU TANAH & GEOLOGI


  1. Teknologi Konkrit (SEM 1)
  2. Bahan & Binaan Kejuruteraan 2 (SEM 2)
  3. Geoteknik 1 (SEM 3)
  4. Geoteknik 2 (SEM 5)
  5. Kejuruteraan Tapak (SEM 6)
Ċ
Tomo Yamada,
17 Apr 2010, 21:16
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:06
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:07
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:16
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:16
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:18
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:20
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:21
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:23
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:25
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:26
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:27
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:28
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:10
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:12
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:13
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:13
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:14
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:14
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:15
Ċ
Tomo Yamada,
24 May 2010, 09:16
Ċ
Tomo Yamada,
12 Mar 2010, 21:09
Ċ
Tomo Yamada,
12 Mar 2010, 21:04
Ċ
Tomo Yamada,
17 Apr 2010, 21:13
Comments