Yleisimmät sanat

Sanat
1  -  100
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa1
OLLA
26
MUU
51
PÄIVÄ
76
NÄIN
2
JA
27
MINÄ
52
SAMA
77
TAPAHTUA
3
SE
28
ANTAA
53
ITSE
78
ERÄS
4
EI
29
PITÄÄ
54
SUOMI
79
VAAN
5
JOKA
30
TEHDÄ
55
HYVÄ
80
MAINITA
6
ETTÄ
31
JO
56
SUORITTAA
81
VAIKKA
7
TÄMÄ
32
HE
57
MONI
82
ERI
8
HÄN
33
VAIN
58
KAKSI
83
ESITTÄÄ
9
VOIDA
34
NYT
59
PIENI
84
KOKO
10
SAADA
35
SEKÄ
60
JOKIN
85
JUMALA
11
MUTTA
36
SANOA
61
SELLAINEN
86
KYSYMYS
12
NIIN
37
KUITENKIN
62
KUULUA
87
KÄYDÄ
13
KUIN
38
NÄMÄ
63
SINÄ
88
LAPSI
14
NE
39
KÄYTTÄÄ
64
HYVIN
89
ENNEN
15
KUN
40
JOS
65
ENSIMMÄINEN
90
JÄÄDÄ
16
TULLA
41
ASIA
66
TYÖ
91
MIELI
17
MYÖS
42
MAA
67
YKSI
92
KANSSA
18
TAI
43
SITTEN
68
MENNÄ
93
KOSKA
19
KAIKKI
44
OTTAA
69
NÄHDÄ
94
SIIS
20
AIKA
45
MUKAAN
70
JÄLKEEN
95
SIELLÄ
21
ME
46
IHMINEN
71
MIES
96
SAATTAA
22
SUURI
47
VIELÄ
72
TAPA
97
AINA
23
VUOSI
48
OSA
73
ALKAA
98
KATSOA
24
MIKÄ
49
OMA
74
PALJON
99
JOUTUA
25
TOINEN
50
UUSI
75
TÄSSÄ
100
TIETÄÄ

Sanat
101  -  200
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa101
SILLÄ
126
TAPAUS
151
MITEN
176
VALTIO
102
VANHA
127
LISÄKSI
152
VESI
177
PYRKIÄ
103
SILLOIN
128
MISSÄ
153
ALUE
178
TUTKIMUS
104
TUNTEA
129
HUOMIO
154
USEIN
179
VAATIA
105
NUORI
130
NOIN
155
YLEENSÄ
180
MERKITÄ
106
LÄHTEÄ
131
PITKÄ
156
VOIMA
181
PAIKKA
107
PÄÄSTÄ
132
TUO
157
SELVÄ
182
YLI
108
PUOLI
133
SYY
158
SYNTYÄ
183
APU
109
TARVITA
134
TÄÄLLÄ
159
OSOITTAA
184
LUKU
110
JUURI
135
MIKÄÄN
160
TOIMINTA
185
VAIKUTTAA
111
KUVA
136
POIKA
161
ALKU
186
VARTEN
112
SIINÄ
137
KOLME
162
TAAS
187
JOLLOIN
113
ELÄMÄ
138
KYLLÄ
163
NAINEN
188
TOIMIA
114
SANA
139
TÄRKEÄ
164
VIIME
189
HELSINKI
115
TÄLLAINEN
140
JOKAINEN
165
ENEMMÄN
190
PERUSTE
116
TE
141
KERTOA
166
NÄYTTÄÄ
191
TIETO
117
TODETA
142
KOHTA
167
SEURAAVA
192
NIMI
118
KERTA
143
MAHDOLLINEN
168
KÄSI
193
LASKEA
119
KUTEN
144
TULOS
169
SUOMALAINEN
194
ELI
120
PUHUA
145
MAAILMA
170
HETKI
195
EHKÄ
121
MÄÄRÄ
146
TIE
171
OIKEA
196
KIRKKO
122
USEA
147
MITÄ
172
KUULLA
197
ENÄÄ
123
YLEINEN
148
HALUTA
173
TARKOITTAA
198
LAKI ('OIKEUSSÄÄNNÖS')
124
AIVAN
149
KOSKEA
174
AINAKIN
199
TUNTUA
125
TEHTÄVÄ
150
YHTEYS
175
KAUPUNKI
200
LIITTYÄ

Sanat
201  -  300
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa201
MÄÄRÄTÄ
226
KOULU
251
MUISTAA
276
ODOTTAA
202
AUTO
227
NOUSTA
252
TARKOITUS
277
PERUSTAA
203
HELPPO
228
SITEN
253
MUODOSTAA
278
VALMISTAA
204
PYKÄLÄ
229
TILA
254
RYHMÄ
279
TUODA
205
VARSIN
230
VASTA
255
VAIKEA
280
EDELLEEN
206
KIRJA
231
ARVO
256
KEHITYS
281
SIIRTYÄ
207
JOUKKO
232
KULUA
257
JÄTTÄÄ
282
YHTÄ
208
ESIINTYÄ
233
LUKEA
258
KOTI
283
ERILAINEN
209
AJATELLA
234
TUTKIA
259
VAIKUTUS
284
JATKUVA
210
JOKU
235
VASTAAVA
260
NOPEA
285
JÄSEN
211
KUNTA
236
ISÄ
261
ERITTÄIN
286
LIIKE
212
KUINKA
237
KASVAA
262
TÄNÄÄN
287
POIS
213
KANTA
238
MAHDOLLISUUS
263
KANSA
288
JOPA
214
RAKENTAA
239
VIEDÄ
264
ÄITI
289
MUKANA
215
AIHEUTTAA
240
SIJA
265
JOHTAA
290
ILMAN
216
JEESUS
241
ASETTAA
266
JOHTUA
291
OIKEUS
217
KÄSITELLÄ
242
HALLITUS
267
VÄHÄN
292
PÄÄ
218
ERITYINEN
243
KÄYTTÖ
268
KULKEA
293
TILANNE
219
HERRA
244
PARAS
269
MARKKA
294
MUOTO
220
VUOKSI
245
ESIM.
270
TÄLLÖIN
295
MYÖSKIN
221
HENKILÖ
246
EDELLÄ
271
SEURATA
296
TAVALLINEN
222
MUUTAMA
247
MATKA
272
VASTATA
297
KAUNIS
223
VALITA
248
SAMALLA
273
HUOMATA
298
KIRJOITTAA
224
VASTAAN
249
VOIMAKAS
274
KORKEA
299
LISÄTÄ
225
ESIMERKKI
250
MM.
275
MUKAINEN
300
RUNSAS

Sanat
301  -  400
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa301
SAMOIN
326
VÄLILLÄ
351
TUNTI
376
HANKKIA
302
LÖYTÄÄ
327
KOKOUS
352
TÄYSIN
377
HENKI
303
ALA
328
MAKSAA
353
HETI
378
YHÄ
304
SILMÄ
329
JOSKUS
354
LIIAN
379
AIKAISIN
305
SUHDE
330
KERRAN
355
METRI
380
KOLMAS
306
MUUTTAA
331
LEHTI
356
OPETTAJA
381
LIENEE
307
JÄRJESTÄÄ
332
SAAVUTTAA
357
OPPILAS
382
PERHE
308
MUUTTUA
333
LAAJA
358
RATKAISTA
383
VALMIS
309
VARSINAINEN
334
PARI
359
ALOITTAA
384
MUODOSTUA
310
VIIKKO
335
ASEMA
360
METSÄ
385
SYDÄN
311
PYSTYÄ
336
KUKA
361
PANNA
386
VAI
312
VIIMEINEN
337
KIINNITTÄÄ
362
TULO
387
AUTTAA
313
ILMOITTAA
338
KUKIN
363
TYTTÖ
388
POHJA
314
KIELI
339
MERKITYS
364
KRISTUS
389
TEOS
315
RUOTSI
340
HOITAA
365
PUOLESTA
390
TOISAALLA
316
ELÄÄ
341
N.
366
TODELLA
391
NÄKYÄ
317
TALOUDELLINEN
342
NO
367
HYVÄKSYÄ
392
TÄYTTÄÄ
318
TALO
343
PÄÄTÖS
368
NYKYINEN
393
LÄHINNÄ
319
TEKIJÄ
344
V.
369
ISTUA
394
VIISI
320
ENTINEN
345
YMMÄRTÄÄ
370
JOTEN
395
JOTTA
321
LOPPU
346
KAUTTA
371
MOLEMMAT
396
PÄÄTTYÄ
322
OVI
347
PUU
372
SIKSI
397
JAKAA
323
PIIRI
348
HAVAITA
373
ÄÄNI
398
JOKO
324
ILMEINEN
349
HUOLIA (HUOLIMATTA)
374
EDUSTAJA
399
KYMMENEN
325
USKOA
350
LÄHES
375
TARVE
400
LUODA

Sanat
401  -  500
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa401
MYÖHEMMIN
426
KILPAILU
451
LUOKKA
476
RIIPPUA
402
NELJÄ
427
OSTAA
452
TIETTY
477
SEURAKUNTA
403
OIKEIN
428
PROSENTTI
453
SOPIVA
478
AIHE
404
TIETYSTI
429
SOPIA
454
TARJOTA
479
ALLE
405
KESÄ
430
AJAA
455
VALO
480
SUUNNITELLA
406
KUKAAN
431
ILMA
456
VOITTAA
481
HIEMAN
407
MUUTOS
432
PAHA
457
AINE
482
KEHITTÄÄ
408
TOIVOA
433
HINTA
458
AINOA
483
RAKENNUS
409
ILTA
434
VAIHE
459
EDES
484
KANSAINVÄLINEN
410
JÄLLEEN
435
LYHYT
460
JOHTAJA
485
KOVA
411
VARSINKIN
436
OSATA
461
VERTA
486
OPPIA
412
VERRATA
437
YHTEISKUNTA
462
MIKSI
487
PUUTTUA
413
JATKAA
438
AJATUS
463

488
PÄÄTTÄÄ
414
MUUTEN
439
ENSI
464
MYÖNTÄÄ
489
RIITTÄÄ
415
YHTEINEN
440
RIITTÄVÄ
465
NS.
490
RYHTYÄ
416
YRITTÄÄ
441
SINNE
466
ONGELMA
491
TOIMITTAA
417
KYSYÄ
442
EDELLINEN
467
SAAPUA
492
ERO
418
TAULUKKO
443
KESTÄÄ
468
TARKASTELLA
493
KAUAN
419
A
444
PUHE
469
TOSIN
494
KUUKAUSI
420
ASUA
445
RATKAISU
470
TÄYTYÄ
495
VÄHÄINEN
421
KÄSITYS
446
VARMASTI
471
NEUVOSTOLIITTO
496
LAITOS
422
JALKA
447
ESITYS
472
NIMENOMAAN
497
LÄHETTÄÄ
423
OHJELMA
448
KUTSUA
473
TAVATA
498
MIKÄLI
424
SOTA
449
KÄSITTÄÄ
474
YKSITYINEN
499
TAIVAS
425
TAHTOA
450
KÄYTÄNTÖ
475
HOITO
500
HUOMATTAVA

Sanat
501  -  600
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa501
SIJOITTAA
526
SUHTEELLINEN
551
YRITYS
576
VAIKEUS
502
SYÖDÄ
527
SÄÄTÄÄ
552
ASTI
577
EHTIÄ
503
VAPAA
528
AINOASTAAN
553
KASVU
578
ETU
504
CM
529
LISÄÄNTYÄ
554
KIVI
579
LIIKKUA
505
KOSKAAN
530
SYKSY
555
KOVIN
580
NYKYISIN
506
KUVATA
531
TUTUSTUA
556
MK ('MARKKA')
581
PIAN
507
MERKKI
532
PERUSTUA
557
NOSTAA
582
SAAKKA
508
PAITSI
533
TEHOKAS
558
PALATA
583
SISÄLTÄÄ
509
PAREMPI
534
VASEN
559
RANTA
584
VALLITA
510
SATTUA
535
EDUSTAA
560
VOITTO
585
ILMETÄ
511
SELVITTÄÄ
536
JOHTO
561
YLIOPISTO
586
SIVU
512
TASO
537
KOKONAAN
562
HEIKKO
587
TOIMI
513
TYÖNTEKIJÄ
538
USKO
563
HUONE
588
HAKEA
514
AAMU
539
VARA
564
JATKUA
589
LAATIA
515
EDELLYTTÄÄ
540
KOHTI
565
KALA
590
PUHEENJOHTAJA
516
EDESSÄ
541
LUONTO
566
KANTAA
591
SUUNTA
517
PYSYÄ
542
MELKO
567
KESKELLÄ
592
YMPÄRILLÄ
518
SARJA
543
RAJA
568
KOKEMUS
593
ESTÄÄ
519
TAVARA
544
TOTEUTTAA
569
KONE
594
IKKUNA
520
TIETENKIN
545
AVATA
570
OSALLISTUA
595
LÄHELLÄ
521
VALTA
546
KOKEA
571
POISTAA
596
PISTE
522
ENSIN
547
KUSTANNUS
572
TODELLINEN
597
SEINÄ
523
KIINNI
548
TAVALLISESTI
573
POTILAS
598
VIERAS
524
NOUDATTAA
549
TUOTANTO
574
PYYTÄÄ
599
HUOMATTAVASTI
525
PINTA
550
VÄLINEN
575
SIJAITA
600
KUMPIKIN

Sanat
601  -  700
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa601
ONNISTUA
626
ILMESTYÄ
651
KOHOTA
676
OPETUS
602
PRESIDENTTI
627
NUO
652
POIKETA
677
PERIAATE
603
TOIMENPIDE
628
SEIKKA
653
PYHÄ
678
SUUNNITELMA
604
V
629
TARPEELLINEN
654
SÄÄNNÖS
679
SÄILYTTÄÄ
605
ERIKOINEN
630
AURINKO
655
TAMPERE
680
YSTÄVÄ
606
KOHDE
631
KATSELLA
656
TUOTTAA
681
KEHITTYÄ
607
SIIRTÄÄ
632
KEVÄT
657
ULKOPUOLI
682
KUOLLA
608
TAKIA
633
MITATA
658
YHDISTYS
683
TAPAHTUMA
609
YKSINKERTAINEN
634
MUSTA
659
MENO
684
JOUKKUE
610
ESILLÄ
635
TUULI
660
MERI
685
KERÄTÄ
611
ETSIÄ
636
VAATIMUS
661
NIMITTÄIN
686
LOPULLINEN
612
K
637
KELLO
662
PÖYTÄ
687
RAKKAUS
613
MELKEIN
638
KESKUSTELU
663
TÄNNE
688
TARKKA
614
PAINAA
639
LAATU
664
VÄRI
689
PALKKA
615
PUOLUE
640
PÄÄLLE
665
ARVIOIDA
690
PÄIN
616
VAHVISTAA
641
ALLA
666
ELLEI
691
RUOKA
617
VETÄÄ
642
KESKEN
667
KYLÄ
692
SOSIAALINEN
618
VIRKA
643
KUOLEMA
668
LÄMMIN
693
TALVI
619
KANNATTAA
644
LIITTO
669
MILLOIN
694
VASTAUS
620
KOMITEA
645
LUULLA
670
PAREMMIN
695
LAULU
621
KUNINGAS
646
LÄPI
671
RAHA
696
MYYDÄ
622
LÖYTÖRETKI
647
TILAISUUS
672
SOVELTAA
697
SEURA
623
MÄÄRÄYS
648
ISO
673
SYVÄ
698
TUSKIN
624
TAKAISIN
649
JOHDOSTA
674
YHDESSÄ
699
VIETTÄÄ
625
TURKU
650
KIITOS
675
ASUNTO
700
EHDOTTAA

Sanat
701  -  800
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa701
KOKONAISUUS
726
VALMISTUA
751
HAUSKA
776
OPETTAA
702
LAUSUA
727
VIIMEKSI
752
HEITTÄÄ
777
PUDOTA
703
MENETELMÄ
728
EDUSKUNTA
753
KÄÄNTYÄ
778
SIIHEN
704
OLO
729
KAI
754
MINUUTTI
779
SYNTI
705
SUORAAN
730
KATU
755
RAUHA
780
TEOLLISUUS
706
VAARA ('UHKA')
731
LAJI
756
SEURAUS
781
TUKEA
707
VARMAAN
732
MILJOONA
757
SUHTAUTUA
782
VALTAKUNTA
708
YKSILÖ
733
SOITTAA
758
VÄLITÖN
783
VARUSTAA
709
EHDOTUS
734
VALKOINEN
759
KIERTÄÄ
784
ELÄVÄ
710
KULJETTAA
735
YHDISTÄÄ
760
LYÖDÄ
785
JÄRVI
711
PELÄTÄ
736
YHTIÖ
761
MIHIN
786
KILOMETRI
712
PUNAINEN
737
EDELLYTYS
762
MOMENTTI
787
PIIRRE
713
RUOTSALAINEN
738
ESITELLÄ
763
PALVELUS
788
PUHDAS
714
SATA
739
HISTORIA
764
SILTI
789
SEISOA
715
SISÄLTYÄ
740
HUONO
765
SISÄINEN
790
TUTTU
716
VENE
741
LINJA
766
SUU
791
VAHVA
717
JNE.
742
LÄÄKÄRI
767
TUNNETTU
792
YHDYSVALLAT
718
LÄMPÖTILA
743
MIELIPIDE
768
UUDELLEEN
793
YLEISÖ
719
MUUALLA
744
OSASTO
769
AIKAINEN
794
ASTE
720
POLIITTINEN
745
OY.
770
HIDAS
795
JULKAISTA
721
SAIRAALA
746
RAAMATTU
771
ILO
796
LAHJA
722
SAMANLAINEN
747
TOSI
772
LAPPI
797
NUMERO
723
TAKANA
748
TSEKKOSLOVAKIA
773
MIELENKIINTOINEN
798
PITUUS
724
TAVOITE
749
TULEVA
774
NORMAALI
799
SAKSA
725
VALITTAA
750
VAIHDELLA
775
OLOSUHDE
800
SUINKAAN

Sanat
801  -  900
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa801
VIITATA
826
LUKUMÄÄRÄ
851
OMINAISUUS
876
KUUSI
802
AMERIKKALAINEN
827
LUONNOLLINEN
852
PEKKA
877
MM ('MILLIMETRI')
803
EROTTAA
828
PEITTÄÄ
853
POLIISI
878
MUKAVA
804
ETEEN
829
RAJOITTAA
854
SEITSEMÄN
879
NOJALLA
805
IKÄÄN
830
TYHJÄ
855
TEKO
880
PÄÄLLÄ
806
KORJATA
831
TÄYDELLINEN
856
TULEVAISUUS
881
RASKAS
807
LAULAA
832
VUORO
857
VANHEMPI
882
S.
808
NAUTTIA
833
HENKINEN
858
VÄHEMMÄN
883
SULKEA
809
NÄHDEN
834
KÄRSIÄ
859
VÄLISSÄ
884
TAITAA
810
ONNI
835
OTTELU
860
ANSIO
885
TEHDAS
811
SOPIMUS
836
PARANTAA
861
ASETUS
886
AVOIN
812
SOVELTUA
837
RADIO
862
ERINOMAINEN
887
KALLIS
813
TASAINEN
838
VÄHINTÄÄN
863
KESKUSTELLA
888
KOOTA
814
VASTUU
839
ETEENPÄIN
864
KIRJAILIJA
889
NEUVOTTELU
815
YHTEENSÄ
840
EUROOPPA
865
MENETTÄÄ
890
NIMITTÄÄ
816
YLLÄ
841
HIUKAN
866
OSITTAIN
891
PUUTE
817
AIHEUTUA
842
HÄVITÄ
867
SAIRAUS
892
RAKASTAA
818
ELÄIN
843
KOE
868
TAIKKA
893
SALLIA
819
HALLITA
844
KUUNNELLA
869
TUOMITA
894
TAHANSA
820
IHAN
845
KÄSITTELY
870
VIRALLINEN
895
TEKNILLINEN
821
IKÄ
846
LAIVA
871
B
896
VALTIONEUVOSTO
822
KAIKKIAAN
847
LIHA
872
HUOLEHTIA
897
VÄITTÄÄ
823
KATTO
848
M ('METRI')
873
KENTTÄ
898
AINEISTO
824
KAUPPA
849
MELKOINEN
874
KIITTÄÄ
899
ARVOKAS
825
KIELTÄÄ
850

875
KIRJALLISUUS
900
ELOKUVA

Sanat
901  -  1000
  Suomen kielen taajuussanastosta


25
 sanaa sarakkeessa901
ENGLANTI
926
SUORA
951
KRISTILLINEN
976
JUOSTA
902
ESIIN
927
TAISTELU
952
KYLMÄ
977
KASVOT
903
JOULU
928
TUOTE
953
LINTU
978
KESKEINEN
904
JUTTU
929
VARMA
954
MERKITTÄVÄ
979
KIRJE
905
KRISTITTY
930
VÄLTTÄMÄTÖN
955
OHJATA
980
KOIRA
906
KUIVA
931
YKSIN
956
PALVELLA
981
LUONNOLLISESTI
907
KUNTO
932
HUOLI
957
POHJOINEN
982
LÖYTYÄ
908
LOPETTAA
933
JÄRJESTELMÄ
958
ROUVA
983
NÄKYVÄ
909
LUMI
934
LAUSUNTO
959
SAARI
984
NÄYTE
910
MAASEUTU
935
LIIKENNE
960
SUNNUNTAI
985
PAPPI
911
MAKSU
936
LUONNE
961
ULOS
986
SELVITÄ
912
NYKYÄÄN
937
NOUSU
962
VOI
987
SÄILYÄ
913
PAINO
938
NUORISO
963
ENTÄ
988
VAKAVA
914
YM.
939
OMISTAA
964
EROTA
989
ASIANOMAINEN
915
YMPÄRISTÖ
940
OSUUS
965
HARJOITTAA
990
ENITEN
916
EILEN
941
SELITTÄÄ
966
HUUTAA
991
ILOINEN
917
HERÄTTÄÄ
942
TAITO
967
KAHDEKSAN
992
JÄLKI
918
ILMOITUS
943
UNOHTAA
968
KORVAUS
993
KAIKKIALLA
919
JONKINLAINEN
944
VAPAUS
969
LIITTÄÄ
994
KEITTIÖ
920
JULKINEN
945
VUOSISATA
970
MUASSA
995
LUKUISA
921
KIINTEÄ
946
AIKOA
971
OLETTAA
996
MILTEI
922
KÄYTÄNNÖLLINEN
947
ALAINEN
972
TOISTAINEN
997
NÄKÖINEN
923
MEKSIKO
948
ERÄ
973
VAHINKO
998
OPISKELIJA
924
OHI
949
ILMAISTA
974
HIENO
999
OSOITTAUTUA
925
OHJE
950
KOHTAAN
975
ISÄNTÄ
1000
PAIKALLINEN
 


Sivuston aloitussivulle