Ръководство

Колеж по енергетика и електроника към ТУ-София
Директор
проф. д-р инж. И. Ганев
Зам. директор
доц. д-р инж. Т. Вакарелска
Зам. директор
доц. д-р И. Найденова