Обучение след Колежа

    Завършилите успешно три годишния курс на обучение по съответната специалност в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София могат да продължат обучението си за образователно-квалификационната степен "Магистър" в:

Технически университет - София;

  • Русенския университет “Ангел Кънчев”; 
  • Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”; 
  • Университета по хранителни технологии – Пловдив;
  • Химикотехнологичния и металургичен университет – София; 
  • Софийския университет “Св. Климент Охридски”; 
  • Нов български университет – София; 
  • Университет по библиотекознание и информационни технологии - София;
  • Национален военен университет "Васил Левски" - ф-тет "Авиационен" - гр. Долна Митрополия