Специалности

    В Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София се приемат и обучават студенти по следните специалности:
  • Промишлена топлоенергетика;
  • Приложна електронна и компютърна техника;
  • Електроенергетика - производство и разпределение.