Катедрите в Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет - София са:


 Катедра  Обучава студенти по специалността
Енергетика и машиностроене  Промишлена топлоенергетика (ПТЕ)
Електроенергетика и автоматика  Електроенергетика - производство и разпределение (ЕЕ-ПР)
 Електроника, компютърни системи и технологии  Приложна електронна и компютърна техника (ПЕКТ)