Welkom

Huiswerkhuis de Mink in Veldhoven staat onder leiding van de heren Felida en Keeris. De heer Felida heeft  ruim 10 jaar ervaring in het verzorgen van bijlessen, studie- en huiswerkbegeleiding. De heer Felida heeft naast een afgeronde studie bioprocestechnologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, een tweede graads bevoegdheid scheikunde. Verder heeft hij een gedegen kennis van wiskunde en natuurkunde en begeleidt hij met plezier leerlingen en studenten bij hun studieontwikkeling.
 
De heer Keeris heeft, ondanks leerproblemen en dyslexie, toch binnen 3 jaar tijd zowel zijn VMBO-T als zijn MBO diploma behaald. Studie- en huiswerkbegeleiding hebben hierin een essentiële rol gespeeld. Zijn bevindingen en ervaringen met betrekking tot studie-en huiswerkbegeleiding wil hij graag met anderen delen. Daarom heeft hij het initiatief genomen om samen met de heer Felida huiswerkinstituut de Mink op te starten. 

Het doel van Huiswerkhuis de Mink is om, naast het behapbaar maken van de stof, leerlingen en studenten te motiveren en vaardigheden aan te leren om zelfstandig te kunnen plannen en deze planning ook ten uitvoer te brengen. De begeleiders van het huiswerkhuis doen dan ook hun uiterste best om de creativiteit van de leerlingen te stimuleren bij het oplossen van problemen.

Samenvattend staat Huiswerkhuis de Mink voor:

·         Het aanleren van studievaardigheden;

·         Het motiveren en coachen van leerlingen;

·         Persoonlijke hulp en persoonlijke begeleiding;

·         Persoonlijke voortgangsreportage naar ouders/verzorgers;

·         Betaalbare begeleiding.