Startside


Velkommen til holdsiden for målmændene på U9-U17 i AaB Ishockey.

Teamet består:

Trænere: Jens ”Gubbe” Thomsen, Louise Aksglæde.

Selve setupet omkring målmandstræningen i klubben vil blive et sammenspil imellem målmandstrænere og trænerne på de enkelte hold.

Der vil i løbet af sæsonen komme separate målmandstræninger når det er muligt at få istid. Der vil her på siden stå hvilke hold træningen er for. Og det vil også fremgå af isplanen hvem, der skal træne på de respektive tider, men der kan ske ændringer efter at tiderne er lagt op, så tjek altid denne side også.

Der vil også komme en målmandstræner med på is under holdtræningen når dette kan lade sig gøre, dog tilstræbes det at der kommer en med på hvert hold en gang om ugen. Under disse træninger vil der ikke blive lavet specific målmandstræning men det vil mere være fejlretning.

Selve målmandstræningen vil have fokus på de basale færdigheder i målmandsspillet så som skøjteløb, placering, ageren og bevægelsesmønster i og omkring målet.
Der vil også være fokus på hver enkelt målmands behov ved hjælp af samtaler og videooptagelser. Når der bliver brugt video under målmandstræningen eller kampe vil der altid blive fulgt op på dette med en lille hygge snak/evaluering.

Der vil også blive sendt mails rundt til målmændene med de tilbud som klubben modtager med målmandsskoler rundt omkring. Og vi vil samtidig være behjælpelig med at rådgive om udstyr.

Vi vil også gerne have nogle nye målmænd i klubben, så hvis der er nogle der er interesseret så kontakt os så finder vi en dag hvor dette kan prøves samt at der vil være en målmandstræner tilstede.

Hvis der skulle være spørgsmål så tag kontakt til mig når jeg er i hallen, eller på mail maalmand@aab-is.dk

På vegne af teamet omkring målmandstræningen.

Jens ”Gubbe” Thomsen

Cheftræner for målmændene på U9-U17.