นำเสนอรางวัลพระราชทานข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 133 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมภายใน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 181 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานวิชาการ

  • งานวิจัย นางรุ่งอรุณ แสนวา บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหล ...
    ส่ง 23 เม.ย. 2561 01:50 โดย วิทยาลัย การอาชีพแก้งคร้อ
  • ห้องเรียนเฉพาะทาง
    ส่ง 19 เม.ย. 2561 00:15 โดย วิทยาลัย การอาชีพแก้งคร้อ
  • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
    ส่ง 20 ส.ค. 2559 11:12 โดย วิทยาลัย การอาชีพแก้งคร้อ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิจัยสิ่งประดิษฐ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


สะพานเชื่อมโยงระหว่าง สอศ. กับ สพฐ.

เรียนอาชีวะ...ดีอย่างไร