Nabízíme

Nabízíme tyto odborné aktivity:
 • projektování pozemních komunikací (projekce silnic a místních komunikací)
 • projektování cyklistických tras
 • projektování křižovatek
 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce
 • poradenská činnost (konzultace s projektovou činností)
 • dopravně inženýrské průzkumy (měření a analýzy intenzit silniční dopravy, rychlosti vozidel, videozáznamy s využitím kvadrokoptéry atp.)
 • vizualizace
 • diagnostika vozovek
 • navrhování a posouzení konstrukce vozovek
 • stanovení bezpečnostních rizik na pozemních komunikacích
 • odborné posudky v oblasti pozemních komunikací
 • měření hluku a vibrací generovaných kolejovou dopravou
 • studie a návrhy opatření ke snižování hluku a vibrací generovaných kolejovou dopravou
 • analýzy a návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti v místech úrovňových křížení kolejové a silniční dopravy
 • měření základních parametrů kolejí a výhybek
Comments