Nabízíme

Nabízíme tyto odborné aktivity:

 • projektování pozemních komunikací (projekce silnic a místních komunikací)

 • projektování cyklistických tras

 • projektování křižovatek

 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce

 • poradenská činnost (konzultace s projektovou činností)

 • dopravně inženýrské průzkumy (měření a analýzy intenzit silniční dopravy, rychlosti vozidel, videozáznamy s využitím kvadrokoptéry atp.)

 • vizualizace

 • diagnostika vozovek

 • navrhování a posouzení konstrukce vozovek

 • stanovení bezpečnostních rizik na pozemních komunikacích

 • odborné posudky v oblasti pozemních komunikací

 • měření hluku a vibrací generovaných kolejovou dopravou

 • studie a návrhy opatření ke snižování hluku a vibrací generovaných kolejovou dopravou

 • analýzy a návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti v místech úrovňových křížení kolejové a silniční dopravy

 • měření základních parametrů kolejí a výhybek