Soubor odborné dopravní literatury doc. Ing. Jana Folprechta, Ph.D.

Dne 28. 2. 2019 byl na Katedru dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TUO darován soubor odborné dopravní literatury čítající cca 400 publikací. 

Tento soubor převzal vedoucí katedry doc. Křivda
od dlouholetého spolupracovníka doc. Ing. Jana Folprechta, Ph.D. 

Knihy, skripta, normy a další publikace jsou v současné době umístěny v kanceláři C-304.

Vzhledem k rozsahu tohoto souboru bude nějakou dobu trvat, než bude vytvořen kompletní podrobný seznam všech titulů. Stručný soupis je prozatím uveden ZDE (PDF).


V Ostravě, 28. 2. 2019
V knihovně Fakulty stavební VŠB-TUO je k dispozici také kniha
od doc. Folprechta:
  • FOLPRECHT, Jan. Vzpomínky vily Anežky. Čeladná, 2018. ISBN 978-80-270-3876-3.Kniha Vzpomínky na Anežku 
v knihovně Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava


Comments