vaadatechnit

סיכומי פגישת הועדה הטכנית, דצמבר 2011

מסיכומי הועדה הטכנית, מפגש ראשון, תשע"ב

 

KDS ישראל: אנו ארגון העוסק בפיתוח היכולת להתגוננות עצמית המיטבית של המתאמנים תוך שאיפה לשיפור האופי של היחיד וההרמוניה של הקבוצה.  אמנות לחימה היא אמנות.  ככזו, היא דורשת מהיחיד מהקבוצה להתנגד לאלימות ולחפש הרמוניה ושלום בעולם.  עם זאת, במקרים קיצוניים, אמנות זו עשויה לסייע ליחיד להתגונן במצבים של תוקפנות, אי צדק וכדומה.  אנו הולכים בדרכו של מסטר הראדה ואנו משמשים כנציגיו הרשמיים בישראל.  מוטלת עלינו אחריות כבדה של המשך פיתוח הגישה של סנסיי הראדה על פי מיטב הבנתנו ויכולתנו. 


בידינו מכתב רשמי מהראדה סנסיי המאשר את מעמדנו האוטונומי כנציגיו הבלעדיים בישראל.  בסמכותנו להפעיל ולקיים את הארגון כראות עינינו.  זאת אחריות כבדה ואנו נענים לאתגר.  

 

עקרונות טכניים: בשיטה זאת יד דגש על יכולת תנועה: מוביליות.  המחקר מראה שיכולת לנוע במרחב באופן שמתואם עם הפרטנר מקנה יכולת התגוננות טובה בצד יכולת להבנה טובה יותר של הפרטנר, של העצמי ושל הקשר הנוצר בין השניים.  יש דגש רב על זרימה.  אין כמעט תנועות מקוטעות, רוב התנועות מבוצעות תוך כדי שימוש מושכל בשרירים ובחיבור זורם בין התנועות השונות.  אנו מחפשים כוח ועוצמה הנובעים מיכולת שימוש הרמוני בגוף כולו, ולא בכוח של קבוצת שרירים אחת מוגבלת.  בנוסף, אנו מחפשים ריכוז גבוה בכל עשייה שהיא, תוך הבנה והתייחסות לפרטנר ו/או לקבוצה כולה.   אנו מחפשים את כל העקרונות האלה בכל היבט של האימון.  רוב האימונים מורכבים מקיהון: עבודה על תנועות בודדות. קטה: עבודה על סדרה של תנועות,  ועבודה עם פרטנר לסוגיה השונים.

 

דרגות: בעולם אידיאלי, אין צורך בדרגות, אך ברור לנו שבני אדם מונעים על ידי צורך הישג ואנו מכבדים את החלטתו של סנסיי פונקושי, שאומצה על ידי סנסיי הראדה, לקיים שיטה בעלת דרגות זוטרות ודרגות מתקדמות כאשר דאן 5 היא הדרגה הגבוהה ביותר.  מתאמן שמתחיל להבין את הטכניקה באופן בסיסי, אנו מקדמים אותו לאט לאט בסולם הדרגות הזוטרות.  זאת תקופה המאפשרת למתאמן ללמוד את השפה באופן בסיסי.  יש יתרון בחזרות רבות על תנועות, ובעיקר על קאטות, אך חזרתיות ללא ניסיון להבנת התנועה תביא לתוצאות פחות טובות.  תמיד כדאי להתייעץ עם המורים בדבר מתווה אימונים רצוי.  בשלב מסוים, לאחר מספר שנים,  המורים עשויים להמליץ על מישהו להיכנס למעגל של המתאמנים המתקדמים.  אנו מצפים מבעל חגורה שחורה בKDS ישראל שיכיר את כל קטות הבסיס, וכן את הקטות המתקדמות עליהן אנו מתאמנים.  חגורה שחורה חייב להיות פרואקטיבי, כלומר, אם הוא יודע שמתאמנים בתקופה מסוימת על קטה מסוימת עליו להשקיע מאמצים רבים להבין אותה לעומק ולהתאמן עליה לבד, כמה שיותר, במידת האפשר.  כאשר אנו מעריכים אדם לדרגות של חגורה שחורה, אנו רוצים לראות התפתחות, יותר זרימה עם השנים, יותר הבנה של הפרטנר, פחות כוח בכתפיים, יכולת תנועה טובה וגם, ואולי חשוב מכל, להיות בעל יכולת הוראה טובה דיה.  מאוד חשובה לנו התנהגות אתית אצל בעל חגורה שחורה, אכפתיות כלפי אחרים ובמיוחד  תחושת אחריות כלפי אלה שהתחילו להתאמן אחריהם. 

 

אנו רוצים שהאידיאלים שלנו ישתקפו בתרבות הארגונית.  בעלי חגורה שחורה לעולם חותרים להרמוניה בארגון.  אם ישנו מצב שבעלי חגורה שחורה בכירים אינם בנמצא, החגורה השחורה הותיק הוא זה המעביר אימון , אלא עם הסניורים בקשו ספציפית מאדם אחר בשל שיקול דידקטי זה או אחר.  במצבים כאלה, ובכל מצב, בעל חגורה שחורה מודע לכך שהוא מהווה דוגמה עבור התלמידים המתחילים.  כל חולשה מצידו, בין שתבוא לידי ביטוי בצורה פיזית או מילולית, רק תפגע באימון ובמתאמנים.  על כן, בעל חגורה שחורה חייב לנסות תמיד לתת מאה אחוז מאמץ באימון וגם מאה אחוז מאמץ  לשמור על הארגון כארגון הרמוני ומלוכד.  אין אנו מניחים שאדם כלשהו בארגון יכול להגיע לשלמות, שכן אנו רק בני אדם.  אולם אנו מכבדים את אלה שמשקיעים שנים רבות של מאמץ כן לשפר עצמם דרך העיסוק באמנויות הלחימה.  הסמכות נובעת מתוך כבוד, לא מתוך סגנון ניהול דיקטטורי וסמכותני.  שאלות תמיד תתקבלנה בברכה, אם כי ייתכן שבמהלך אימונים מאמנים יעדיפו לדחות מענה למועד מאוחר יותר, על מנת לא לפגוע ברצף האימון.  

 

בעלי חגורה שחורה הפותחים מועדון (כל בעל חגורה שחורה יכול לפתוח קבוצה):   עליו לדעת שמדינת ישראל מגבילה את ההוראה לבעלי תעודת מדריך ויש לבדוק האם תעודה כזאת היא בנמצא.  בעל חגורה שחורה חייב לשמור על קשר עם אנשי הועדה הטכנית על מנת לבדוק עם דרך האימון שהוא נוקט אכן תואמת את רוח הKDS.  קורסים הם הזדמנות טובה לברר סוגיות ולקבל רעיונות נוספים.  כמו כן, מתקיימים  בירושלים (נכון לכעת, דצמבר 2011) אימוני שחורות פעם בחודש למתאמנים בקבוצות גברים בלבד ופעם בחודש לאלה המתאמנים בקבוצות המעורבות.  כאשר בעל מועדון מבקש לערוך מפגש הערכה, עליו לבקש ממישהו מהועדה הטכנית להיות נוכח, וזאת על מנת לשמור על אחידות הגישה ולשוחח על האימון. 

קבוצות גברים, קבוצות מעורבותף יש לנו תפיסה רב תרבותית, ואנו גורסים שאין למנוע את הקראטה מאנשים בעלי תפיסות שונות.  לצורך כך, יש בKDS גם קבוצות לגברים בלבד.  בקבוצות אלה מתאמנים אנשים שאימון עם נשים לא אפשרי עבורם.  בקבוצות מעורבות מתאמנים אנשים שאין להם בעיה לעבוד אחד עם השני, גם כפרנטר, בלי קשר למגדר.   בקורסים אנו נותנים אפשרויות גם לאימונים כאלה וגם לכאלה. 

 

במלים פשוטות, הקראטה והיבט הטכני שבו מאוד חשובים לנו.  אבל קודם כל, נשתדל להיות בני אדם


Comments