Men's group Jerusalem קבוצת הגברים, ירושלים

קבוצת הגברים בירושלים נפגשת במכללת דוד ילין בבית הכרם, ימי ראשון בשעה 20:45, ימי חמישי בשעה 20:20
המאמנים: פרופ' יהודה בר שלום ומייקל רסה
פרטים לקשר
0505-643159

קבוצה ותיקה, המקבלת תמיד תלמידים חדשים.  אווירה ידידותית

חזרה לאתר
Comments