חינוך גופני
"החינוך הגופני הוא חלק מ"ליבת" מערכת החינוך ומהווה חלק אינטגרלי מתרבותה של מדינת ישראל.

מהותו של החינוך הגופני , מלבד החשיבות של העיסוק בפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא וניצול נבון של שעות הפנאי ,
בהקניית ערכים כגון  סובלנות , הגינות , שיתוף פעולה , עזרה הדדית , כבוד לזולת ..."
מפמ"ר חינוך גופני