"התבונה הסוציולוגית היא ביסודה הכרה בכך שהעולם החברתי מכוון את מעשינו והכרעתנו כשם שחילופי העונות משפיעים על האופן שבו אנחנו מתלבשים או מבלים. ומאחר שהסוציולוגים יודעים רבות על דרכי פעולתה של החברה,

הם יכולים לנתח ולנבא במידה לא מבוטלת של דיוק כיצד נתנהג בעתיד"

 

מישוניס, ג "הפרספקטיבה הסוציולוגית "

בתוך סוציולוגיה האוניברסיטה הפתוחה 1999