פסיכולוגיה
"...היכולת להתמודד עם אנשים היא מצרך בר-קנייה כמו סוכר או קפה ואני משלם תמורת היכולת הזאת יותר מאשר תמורת כל דבר אחר על פני האדמה..."

ג'ון ד. רוקפלר

 

אין בנמצא אדם שאינו עוסק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו והתנהגות אחרים.

 

אדם זה הוא הישות הניצבת במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה. התנהגותו, תגובותיו והסיבות להן נבחנות לאור גורמים הקשורים באישיותו, תכונותיו והקשרים שלו עם סביבתו.

לצורך הסבר התופעות השונות וניסוח הכללים עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים. באמצעותם היא מציגה את התופעות השונות, נוקבת בשמן ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגויות אלו תחזורנה על עצמן.