מגמת מוזיקה

 
מהות המקצוע וחשיבותו
לפתח את אותם אשר בורכו בכישרון ובנטיית לב מוזיקלית ואשר עוסקים במוזיקה במסגרות חוץ בית ספריות לכדי מוזיקאים טובים יותר וזאת על ידי מפגש עשיר עם ענפי תוכן שונים של המוזיקה (תיאוריה, פיתוח שמיעה, תולדות וספרות המוזיקה, ביצוע בהרכבים), הכרוכים זה בזה ומשלימים זה את זה. 


 לצפייה בפעילות המגמה - לחץ על התמונה
לתמונות נוספות