מבנה ארגוניהתלמידים לומדים בקבוצות לימוד לפי רמות.

 

כיתות י':

 

גוש 1- כיתות י' 1- 5         גוש 2- כיתות י' 6- 8,+11,12,14                 כיתות י' 10+  9                      כיתה י13  

5 יח"ל - 3 קבוצות.                  5 יח"ל – 2 קבוצות .                                3 יח"ל – 3 קבוצות.            3 יח"ל- קבוצה 1 .

4 יח"ל - 2 קבוצות.                  4 יח"ל -  2 קבוצות .

3 יח"ל – 2 קבוצות.                 3 יח"ל -  

 

 

כיתות יא':

 

     כיתות יא' 1-4 , 8                                כיתות יא' 5 – 7 , 11 , 12         

   5  יח"ל - 2 קבוצות.                          5 יח"ל – 2 קבוצות .                                   

   4  יח"ל - 2 קבוצות.                          4 יח"ל -  2 קבוצות .

   3 יח"ל – 2 קבוצות.                          3 יח"ל -  2 קבוצות .

 

 

 

כיתות יב':

 

     כיתות יב' 1- 5                                כיתות יב' 6 – 8 , 11 , 12        

 

5 יח"ל – 2 קבוצות.                              5 יח"ל – קבוצה  1 .

4 יח"ל – 4 קבוצות.                              4 יח"ל -  2 קבוצות .

 

 

 
Comments