הערכה ומדידה

הערכה ומדידה:

 

1.     חובות התלמיד ומטלות:

                                 א.        הגעה בזמן לשיעורי המתמטיקה.

                                 ב.        הכנת שיעורי הבית .

                                  ג.         הגעה לשיעור עם הציוד הנדרש:

1)    ספר המתמטיקה הנלמד.

2)    מחברת מתמטיקה

3)    מחשבון מדעי.

                                 ד.        כתיבה מסודרת במחברת.

 

2.      מרכיבי הציון בתעודה:

                                 א.        ציון הגשה לבגרות הוא הציון השנתי של התלמיד.

                                 ב.        לשאלונים: 801, 802, יחושב ציון ההגשה באופן הבא:
ממוצע 5 ציוני המבחנים הטובים ביותר במחצית ב' + 10% הערכת מורה.

                                  ג.         לשאלונים: 803 – 807, ציון ההגשה יחושב באופן הבא:
 20% מציון מחצית א' + 40%  מציון מחצית ב' +
+ 30% ציון מתכונת + 10נקודות הערכת המורה בהתאם לסעיף 1..

  

Comments