פרק הסיפור הקצר

סיפור קצר - יצירה ספרותית בעלת היקף מצומצם.  
הצמצום מחייב סלקטיביות, ריכוז, מיקוד ומתח - כדי להשיג שלמות עלילתית ואחדות רעיונית.
הסיפור הקצר מתמקד בעלילה אחת,  אירוע אחד או מחזור אירועים היכול לקרות לבני אדם.
מבנה העלילה מתפתחת בשלבים הידועים של התחלה, אמצע, שיא וסוף  (או:  פתיחה, סיבוך, שיא והתרה). 
אירוע אחד זה, שבו מתמקד הסיפור הקצר,  הוא בעל  חשיבות מכרעת וחורצת גורל  בחיי הגיבור. 
מספר הדמויות  מצומצם ומסתכם בדרך כלל בדמות ראשית ובדמות משנית. יש שימוש בסמלים,  שתפקידם להרחיב את המשמעות.  הגיבור בסיפור הקצר -   דמותו משתנה,  חל בו שינוי והוא מתפכח. השיא,  הרגע המותח ביותר ביצירה,  מופיע כמעט בסוף.