פרק הרומן

הרומן הוא יצירה ספרותית בעלת הקף רחב. הרומן מתאר חיי נפש ואורחות חיים המצטרפים למערכת אומנותית אחת. הרומן מעצב טיפוסי אדם ומתאר את חיי נפשם ובמיוחד את לבטי אהבתם.

ברומן ניתן למצוא עלילה מרכזית המסתעפת לעלילות משנה, מספר רב של דמויות, תיאורי רקע נרחבים ודיאלוגים ארוכים.
תת-דפים (1): שאלות מפרק הרומן
Comments