שכבת י"א

פרקי הלימוד לקראת בחינת הבגרות בספרות לרמה של 2 יח"ל מפורטים בתחתית העמוד.

בכל פרק יופיעו סכומי היצירות הנלמדות בכתות (כקבצים מצורפים) בהתאם לקצב הלימוד.