ספרות מורחב

- סכומי יצירות שנלמדות במסגרת תכנית הלימודים לתלמידי הספרות המורחב
 
- חומרי העשרה בהתאם לתכנית הלימודים לתלמידי הספרות המורחב
 
- מצגות ללמידה חווייתית של היצירות הנלמדות