קישורים לאתרי ספרות

תכנית הלימודים של משרד החינוך 
 

 

 

 
קישור למקורות העשרה נוספים
 
קישור לגרסת קומיקס חביבה של הסיפור "איש זקן מאד עם כנפיים עצומות" / גבריאל גרסייה מארקס http://zone.walla.co.il/?w=%2F2805%2F2649558
פרוייקט בן יהודה  http://www.benyehuda.org/
תסכיתי ספרות מאתר "רדיו הר הצופים" http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/ulpanpatuach.htm
שאלוני בחינות הבגרות  http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/

חוג שוחרי השירה האתר של שרית שץ http://www.saritpoetry.co.il/

אתר ספרות בכפר הנוער "אלוני יצחק"  http://knay.alona.k12.il/page.asp?id=735&par=35&cycl=3

אתר ספרות בביה"ס אזורי "העמק" http://www.haemek.yifat.k12.il/5/sif/SIF1.htm

אתר ספרות של רשת "עמל" http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/

Comments