מבנה ארגוני

 

סטאטוס           

לימודי חובה ברמה של 2 יחידות לימוד 70%+30%

לימודי בחירה ברמה של 3 יחידות לימוד נוספות (פרוט בהמשך).

 

מבנה הכיתות    

הלמידה מתבצעת במסגרת כיתות האם

שש שעות לימוד שנתיות  

חלוקה ל 70% בחינת בגרות חיצונית ו 30% הערכה חלופית (ציון בית ספרי בהתאם להנחיות מפמ"ר ספרות)


 

מבנה עבודת הסגל 

בראש הצוות עומדת מקשרת המקצוע, המקשרת בין מקצוע הספרות בבית הספר לבין הגופים האחראיים עליו במשרד החינוך (מפקח ראשי לספרות במשרד החינוך ומדריכה מחוזית).  המקשרת מקשרת גם בין המורים לספרות לבין ההנהלה ושאר בעלי התפקידים בבית הספר.

כמו כן, המקשרת אחראית על מכלול הלימודים בספרות, ביצוע תכניות הלימודים ועל ארגון הלימודים בבית הספר: קיום  מבחנים שוטפים, הכנה לבחינות הבגרות, קיום ישיבות הצוות ועוד. 

הצוות שותף פעיל ברעיונות, ביוזמות ובהחלטות לגבי בחירת חומרי הלימוד, בהכנתם ובפרסומם באתר בית הספר.

מקשרת הספרות מלמדת גם ספרות ברמה מוגברת - מקצוע בחירה (מגמת הספרות).

              

Comments