הערכה ומדידה 70% +30%

 

 חובות התלמיד ומטלות

מבדקים (בכתב ובעל-פה)

עבודות

פרזנטציות

תלקיט

יומני קריאה

נוכחות בשיעורים

הבאת ציוד

הכנת שעורי בית

מעורבות בדיונים הכיתתיים

   

מרכיבי הציון בתעודה

90% הישגים במבדקים ובעבודות

10% הערכת מורה, המתבססת על יחסו של התלמיד למקצוע מילוי  חובותיו ותפקודו כתלמיד בכיתה.הערכה

הערכה פנימית

30% הערכה בית ספרית

עפ"י הרפורמה במהלך השנה ילמדו התלמידים מספר יצירות ויוערכו בצורה חלופית. התלמידים יתרגלו עבודת צוות, יתגבשו, יטפחו מיומנויות ללימוד עצמי ולעמידה מול קהל, ישלבו יצירתיות, יפתחו את ביטחונם העצמי ויזכו ל"למידה משמעותית" שתשקף את הספרות כחלק מהחיים. בסיום התהליך יזכו התלמידים להכיר מספר רב של יצירות בנושא הנבחר.

*חלק נרחב מהתהליך יבצעו התלמידים שלא במסגרת הלימודים בביה"ס.

תכני הלימוד - היצירות הנבחרות יילקחו מתוך ארבעה ז'אנרים: שירה, סיפורת, דרמה ורומן (ספרי קריאה) שלא מתוך היצירות לבחינת הבגרות החיצונית ויהיו מעוגנות תחת הנושא: "מה זאת אהבה?".

תהליך הלמידה - ההתמודדות עם היצירות תעשה במספר דרכים: הקנייה, לימוד עצמי, עבודה עצמית, עבודה קבוצתית ואף עבודה יצירתית.

הציון וההערכה - עפ"י פרמטרים ברורים ושקופים תוך התאמה לרמת התלמידים ולרמת הכתה.

כל מורה אחראית לבניית התכנית הכיתתית ולפרוט מרכיבי הציון לתלמידיו בהתאם לקווי מסגרת אחידים. התלמידים יקבלו רשימת יצירות סביב נושא (מתוך תכנית הלימודים) ויבחרו יצירות בהתאם לרמתם, רמת היצירה והז'אנר.

כל מורה תשמור תלקיט הכולל את היצירות, המטלות ודוגמאות לתוצרים.

יש להפגיש את התלמידים עם ארבעה ז'אנרים ויצירות שאינן חלק מתכנית ה 70%

חלוקת הציון להערכה החלופית (ציון פנימי לשאלון 8283)

ז'אנר הרומן (ספרי קריאה) 25%


Comments