ספרות מורחב

מגמת הספרות: לימודי הרחבה ברמה של 3 יחידות לימוד נוספות

הלימודים במגמת הספרות נלמדים במהלך שלוש שנים: י', יא', יב'.

 

א.      היחידה השלישית:  נושא בית ספרי (תלוי מורה ותלמיד). ההערכה של הישגי הלומדים במסגרת יחידה זו תֵּעשה ע"י מורי ביה"ס, ותהיה נתונה לבקרת הפיקוח על הוראת הספרות.

ב.      היחידה הרביעית: מבחר יצירות מספרות עולם (בחינת בגרות ארצית בכתב).

ג.       היחידה החמישית: נושא לבחירה  - התבגרות בראי הספרות (בחינת בגרות ארצית בכתב)

 
 במהלך לימודי המגמה ישתתפו התלמידים בסדנאות העשרה, בסיורים, בהצגות ובהרצאות ממגוון תחומי האומניות. 

תנאי קבלה: ציון  שנתי 80 בחטיבת הביניים.