לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

 

 
מטרת העל של לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  היא בחיזוק הזיקה והאהבה לארץ, לנוף, לטבע, למורשת האדם והעם, לחברה
ולמדינה. טיפוח השייכות לארץ בראיית הרצף עבר- הווה- עתיד, לסייע ביצירת רקמת יחסים בין היחיד לזולת, ולעודד נכונות למילוי חובות חברתיות ולאומיות.