סגל - תשע"ח

 

מקשר המקצוע – עמית אור – 052-6921187
 
 שכבת י'שכבת יא'
 י' 1 - עמית אוריא' 1 - אלון מולד
 י' 2 - עמית אוריא' 2 - עמית אור
 י' 3 - אלון מולדיא' 3 -  אלון מולד
 י' 4 - טלי רונןיא' 4 -  לאה רוזנשטוק
 י' 5 - אלון מולדיא' 5 - עידית אגמון
 י' 6 - טלי רונןיא' 6 - עמית אור
 י' 7 - טלי רונןיא' 7 - ענת שבת
 י' 8 - עמית אוריא' 8 - ענת שבת
 י' 9 - עידית אגמוןיא' 9 - ליאת פילין
 י' 10 - עוז כהןיא' 10 - עידית אגמון
 י' 11 - טלי רונןיא' 11 - אלון מולד
 י' 12 - אלון מולד 
 י' 13 - רקפת ליכטנריא' 13 - עמית אור
 
Comments