תוכנית לימודים

עדכון:11.9.17

מקשר:

עמית אור

סגל:

עמית אור; עוזי אופיר; לאה רוזנשטוק; ליאת פילין חיימוביץ'; ענת שבת; עידית אגמון; אלון מולד; טלי רונן; עוז כהן;

 

סביבה לימודית

חוברות פנימיות שכתב וערך צוות היסטוריה לכיתות י' ויא'.

סיור כיתות י' במכון "משואה".

מבחן מעשי כחלק מההערכה החלופית בנושא השואה במכון "משואה".

 

 

מבנה ארגוני

הלמידה בכיתות אם.

סה''כ 6 ש''ש, מתוכן שעתיים בכיתה י' וארבע בכיתה יא'.

המקשר אחראי על כל התחום המקצועי והארגוני הנוגע לתחום הדעת.

 

רציונאל

הכרת אירועים היסטוריים מרכזיים והבנתם, פיתוח חשיבה היסטורית ומיומנויות הדרושות ללימוד היסטוריה, טיפוח ערכים כלל אנושיים הומניסטים וטיפוח יכולת שיפוט אירועים היסטוריים.

תכני  הלימוד כללי

י': הערכה חלופית - שואה:

עליית הנאצים לשלטון וביסוס שלטונם, יחסם ליהודי גרמניה, מדיניות הנאצים בפולין, הפתרון הסופי.

יא': בית שני, לאומיות וציונות, בונים מדינה - מתנועת המרי העברי ועד למלמחת העצמאות, תהליך הדה-קולוניזציה, יהודי ארצות האסלאם, מלחמת יום הכיפורים, מכור היתוך לרב תרבותיות.     

חיבור אל הציר השכבתי

י': במסגרת נושא השואה, נלמד כיצד קיבלה המדינה את פליטי השואה בשנותיה הראשונות והשינוי בעקבות משפט אייכמן. הקשר הישיר בין הקמת המדינה לשואה.

יא': הכרת אירועים אשר השפיעו על החברה הישראלית כגון: מלחמת העצמאות ובעיית הפליטים הפלסטיניים, מלחמת יום הכיפורים, העליות בשנות החמישים והשישים, הקמת צה''ל.

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

טיפוח ערכים אוניברסליים,

העמקת הקשר בין התלמיד לזהותו היהודית, הישראלית והאנושית.

 

 

תכני הלימוד בשכבת  י'

הסיבות לעליית הנאצים לשלטון, נאציפיקציה, יחס הנאצים ליהודי גרמניה, כיבוש פולין והקמת הגטאות, שלבי הפתרון הסופי, יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה.

 

 

תכני הלימוד בשכבת י"א       

בית שני מימי החשמונאים ועד לחכמי יבנה.

הקמת תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19 והקמת התנועה הציונית.

המאבק לעצמאות ישראל, מלחמת העצמאות.

תהליך הדה-קולוניזציה וגורל יהודי ארצות האסלאם, מלחמת יום הכיפורים.

 

 

תכני הלימוד בשכבת  י"ב      

 

 

הערכה פנימית

בשכבה י', הערכה חלופית בנושא השואה. הציון הסופי מהווה 30% מציון הבגרות הסופי.

 

הערכה חיצונית 

שכבה יא': בית שני, לאומיות וציונות, בונים מדינה, סוגיות נבחרות בתולדות המדינה.

הציון השנתי מהווה 21% מציון בגרות סופי. ציון הבגרות בסוף יא' מהווה 49% מהציון הסופי.

Comments