ספרי לימוד

חוברות היסטוריה לכיתות י' בנושא השואה וחוברות היסטוריה לכיתות יא' המכילות את הפרקים הרלוונטיים לבגרות, מופקות ע"י צוות היסטוריה ונרכשות ע"י התלמידים בתחילת שנת הלימודים.


Comments