מבנה ארגוני


 

תלמידי כיתות י' לומדים היסטוריה שעתיים שבועיות.

נושאי הלימוד הינם על פי תוכנית הלימודים שנקבעה על ידי משרד החינוך: אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה, טוטליטריות ושואה. בשנה זו התלמידים לומדים במסגרת ההערכה החלופית - הרפורמה ללמידה משמעותית של משרד החינוך. הציון הסופי של כיתה י' מהווה 30% מציון הבגרות הסופי.

    

בכיתה יא' לומדים היסטוריה 4 שעות שבועיות.

נושאי הלימוד הם: ממדינת מקדש לעם הספר (בית שני), הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920, בונים מדינה במזרח התיכון - המאבק על הקמת המדינה, וסוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל. 

בסוף שנת הלימודים, ניגשים תלמידי יא' לבחינת הבגרות בהיסטוריה.


בהנחיית המורה יילמדו נושאים מתכנית הלימודים, תוך כדי העלאת שאלות, סוגיות ופרקים מן העבר שיש להם חשיבות להבנת העולם בו אנו חיים.

הלמידה תעשה דרך איתור והבנה של אירועים שונים והרכבתם לכדי תמונה בעלת משמעות, תוך שמירה על רצף היסטורי ובכפוף למוגדר על ידי תוכנית הלימודים.

 

הלימודים בחלקם נערכים בכיתה מיוחדת ללימודי היסטוריה שמצויידת בציוד טכנולוגי המאפשר לתלמידים לחוות את לימודי ההיסטוריה באמצעות מצגות וסרטונים, מלבד השימוש בחומרי הלימוד הסטנדרטיים.

 

Comments