הערכה ומדידה

כיתה י':
במהלך השנה התלמידים נבחנים בבחנים, מבחן מעשי המתקיים במכון "משואה" בתל יצחק ובמבחן מסכם שנערך לקראת סוף השנה. הציון הסופי בשנה זו מהווה 30% מציון הבגרות הסופי בהיסטוריה.


כיתה יא':
במהלך כל מחצית נערכים שני מבחנים שכבתיים, בשיטה צוברת.
בנוסף לכך, לקראת סוף מחצית א' נערך מבחן - מועד מיוחד שמטרתו סיוע לתלמידים שלא בצעו את אחד מהמבחנים הקודמים, להשלים את המוטל עליהם.
לקראת סוף שנת הלימודים ובחינת הבגרות מתקיימת בחינת המתכונת. 

Comments