חומרי לימוד

מקורות מידע –

קישורים חיצוניים – 

אתר המפמ"ר להיסטוריה - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/MishulchanHamafmar/

 

אתר ערוץ ההיסטוריה - http://www.historychannel.co.il/site/index.asp

 

אתר תולדוט - http://toldot.cet.ac.il/

 

אתר יד ושם - http://www.yadvashem.org/hp_he.htm

 

אתר בית התפוצות - http://bh.org.il/he/default.aspx

 

אתר המוזיאון לעליה ראשונה - http://museon1.datinet.co.il/

 

 

 

תת-דפים (2): שכבת י' שכבת י"א
Comments