קישורים לאתרים חיצוניים

קישורים חיצוניים –

אתר המפמ"ר להיסטוריה - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/MishulchanHamafmar/

אתר ערוץ ההיסטוריה - http://www.historychannel.co.il/site/index.asp

אתר תולדוט - http://toldot.cet.ac.il/

אתר יד ושם - http://www.yadvashem.org/hp_he.htm

אתר בית התפוצות - http://bh.org.il/he/default.aspx

אתר המוזיאון לעליה ראשונה - http://museon1.datinet.co.il/

 

 

 

Comments