הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

11 בספט׳ 2017, 12:14 קריית חינוך דרור תמונות ערך את תוכנית לימודים
18 במרץ 2017, 14:08 קריית חינוך דרור תמונות ערך את סגל
8 באוק׳ 2012, 7:33 אורית קלינגר ערך את שכבת י"א
8 באוק׳ 2012, 7:32 אורית קלינגר ערך את שכבת י'
8 באוק׳ 2012, 7:31 אורית קלינגר ערך את שכבת י'
8 באוק׳ 2012, 7:29 אורית קלינגר ערך את שכבת י"א
8 באוק׳ 2012, 7:25 אורית קלינגר ערך את שכבת י"א
8 באוק׳ 2012, 7:17 אורית קלינגר עודכן אמצעים רטוריים -הסבר.doc
8 באוק׳ 2012, 7:17 אורית קלינגר צרף את רטוריים_הסבר.doc אל רמה עליונה
8 באוק׳ 2012, 7:16 אורית קלינגר עודכן אמצעים רטוריים בכתיבת מאמרים.doc
8 באוק׳ 2012, 7:16 אורית קלינגר צרף את רטוריים.doc אל רמה עליונה
8 באוק׳ 2012, 7:14 אורית קלינגר ערך את לשון
8 בספט׳ 2012, 8:20 אורית קלינגר ערך את שכבת י'
8 בספט׳ 2012, 8:17 אורית קלינגר ערך את שכבת י'
8 בספט׳ 2012, 8:06 אורית קלינגר צרף את מהפכת הטלפון הסוללרי.doc אל רמה עליונה
8 בספט׳ 2012, 8:06 אורית קלינגר צרף את אמצעים רטוריים.doc אל רמה עליונה
24 במאי 2011, 6:49 אורית קלינגר ערך את לשון
24 במאי 2011, 6:47 אורית קלינגר ערך את שכבת י"א - דפי עבודה
24 במאי 2011, 6:45 אורית קלינגר צרף את פתרונות למתכונת לתלמידים.doc אל רמה עליונה
27 במרץ 2011, 4:29 אורית קלינגר ערך את סגל
27 במרץ 2011, 4:28 אורית קלינגר ערך את סביבה לימודית
27 במרץ 2011, 4:27 אורית קלינגר ערך את מבנה ארגוני
27 במרץ 2011, 4:26 אורית קלינגר ערך את הערכה ומדידה
10 בפבר׳ 2011, 0:50 אורית קלינגר ערך את שכבת י"א - דפי עבודה
10 בפבר׳ 2011, 0:49 אורית קלינגר צרף את עבודה_בתחביר_לקראת_המבחן.doc אל רמה עליונה

ישנים יותר | חדש יותר