מבנה ארגוני

תלמידי כיתות י'  לומדים לשון ארבע שעות שבועיות:
שני מפגשים במחצית ראשונה, ושני מפגשים  במחצית שנייה.
בחינת הבגרות : שאלון א'.


תלמידי י"א לומדים לשון ארבע שעות שבועיות :
שני מפגשים במחצית ראשונה ושני מפגשים במחצית שנייה.
בחינת הבגרות : שאלון ב'.

נוסף על כך מתקיימים שיעורי תגבור בקבוצות קטנות לתלמידים עולים חדשים
בהלימה לבחינת הבגרות המותאמת.

Comments