הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה -90%


הערכת מורה :  10%:
* תפקוד התנהגותי -
  - נוכחות סדירה ועקבית
  - הגעה בזמן
  - התנהגות נאותה
  - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה - עבודה עצמית ועבודה בצוות
  - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

ציון ההגשה מורכב מציוני מחצית א' ומציוני מחצית ב'. בנוסף, נערך מבחן מתכונת מקיף על כל החומר הנלמד במהלך כל השנה.

 

Comments