סביבה לימודית

ציוד
מחברת או לחלופין קלסר, המכילים שלושה נושאים.
ספר הלימוד.
________________________________________
ספרי לימוד

עבור תלמידי כיתות  י'

"בין המילה לטקסט" – עברית: הבנה, הבעה ולשון – שאלון א' – ספר לימוד ותרגול
יפעת אבירם שרעבי, גנאל נגה, הוצאת גנאל.

עבור תלמידי כיתות י"א

"שאלון ב' בלשון " – ספר לימוד ותרגול , אורנה ענתבי

________________________________________

Comments