מבנה ארגוני

כיתות י'                                                  כיתות י"א                                כיתות י"ב
                                       
התלמידים לומדים בקבוצות לפי רמות

 

דוברי אנגלית- 1                                      דוברי אנגלית- 1                          5 יח"ל-   5

5+ יח"ל -      2                                      5 יח"ל-          4                          4 יח"ל-   5

5 יח"ל-          3                                      4 יח"ל-          5                          3 יח"ל- 2

4 יח"ל-          3                                      3 יח"ל-         3

3 יח"ל-         6

חינוך מיוחד- 1

Comments