סביבה לימודית

ציוד לימודי

לכלל התלמידים - מילון OXFORD אנגלי- אנגלי- עברי.
 

ספרי לימוד

 

שכבת י'

 דוברי אנגלית

, Results for 5 Points ECB ספר וחוברת.

ספר נוסף יירכש במהלך השנה.
 5 יחידות לימוד

Full Volume  UPP, ספר וחוברת.

ספר נוסף יירכש במהלך השנה. 

4 יחידות לימוד

Full Volume   UPP, ספר וחוברת.

 ספר נוסף יירכש במהלך השנה.

3 יחידות לימוד

 Zoom UPP,ספר +חוברת.
 3- 1 יחידות לימוד

Build Up ECB

ספר נוסף יירכש במהלך השנה.
 
 שכבת י"א
 דוברי אנגלית

, Results for 5 Points ECB ספר וחוברת.

All My Sons - Arthur Miller

 5 יחידות לימוד

, Results for 5 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה

5-4 יחידות לימוד

, Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה.

3-4 יחידות לימוד

 , Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.
3 יחידות לימוד Results for 3 Points ECB
 
י"א 8, 11

5-4 יחידות לימוד

, Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה.

3-4 יחידות לימוד

 , Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.
3 יחידות לימוד Results for 3 Points ECB
 
שכבת י"ב
5 יחידות לימוד

, Results for 5 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה

5-4 יחידות לימוד

, Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה.

3-4 יחידות לימוד

 , Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.
3 יחידות לימוד שמות הספרים ימסרו במהלך השנה
 
י"ב 9,10,12

5-4 יחידות לימוד

, Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.

Talking About Literature ECB, מהדורה חדשה.

3-4 יחידות לימוד

 , Results for 4 Points ECB ספר וחוברת.
3 יחידות לימוד

שמות הספרים ימסרו במהלך השנה
התלמידים מתבקשים לא למכור את הספרים משנים קודמות

Comments