הערכה ומדידה

עפ"י הנחיות משרד החינוך

 
מודולות C+ E

30% project

60% test

10% teacher evaluation

 
מודולות D+F+G

30% literature+ book report

60% test

10% teacher evaluation

Comments