ג. סביבה לימודית

ציוד

כל תלמיד יצטייד במחברת אישית  ובספר לימוד .


ספרי הלימוד

1.  "להיות אזרחים בישראל -  מדינה יהודית ודמוקרטית" ת"ל, תש"ס.

2.  "אזרחות לבגרות - מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות" גשר מפעלים חינוכיים, רכס פרויקטים חינוכיים, 2006.דפי עבודה

Comments