ד. חומרי לימוד

ספרי הלימוד באזרחות הם:

1.  "להיות אזרחים בישראל מדינה יהודית ודמוקרטית" ת"ל, תש"ס.

2.  "אזרחות לבגרות - מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות" גשר מפעלים חינוכיים, רכס פרויקטים חינוכיים, 2006.

ĉ
Hezi Ditzi,
5 באוק׳ 2011, 1:11
Comments