אזרחות‏ > ‏

שכבת י"ב

בכיתה י"ב:  ילמדו התלמידים מבוא לאזרחות, מגילת העצמאות ועקרונות הדמוקרטיה. ימשיכו  ללמוד את עקרונות הדמוקרטיה , מהי מדינה יהודית והמשטר והפוליטיקה במדינת ישראל , תוך התאמת הפרקים למסך ההלימה שפורסם באתר מפמ"ר אזרחות.

בין החודשים דצמבר/ינואר ועד אפריל – יתנסו התלמידים גם בלימוד ובביצוע מטלת הביצוע באזרחות .

Comments