הערכה ומדידה

 1.      בגרות כללית

80%  ציון מבחן הבגרות

20% ציון מטלת ביצוע

--------

100% ציון סופי לתעודת הבגרות

 

2.      ציון לתעודה – כיתה י"ב

חישוב ממוצע המבחנים במהלך כיתה י"ב

ציון מבחן מסכם - מבחן מתכונת 

אירועי הערכה נוספים (השתתפות בסיור מקצועי, עבודות, בחנים)

הערכת מורה מקצועי 

Comments