מבנה ארגוני

בצוות תנ"ך חברים 4 מורים.

חברי הצוות נפגשים אחת לשבוע ומקיימים מפגשים נוספים בהתאם לצורך.

התלמידים לומדים תנ"ך בכיתה י"ב. בשכבה לומדות  13 כיתות. 

התלמידים ניגשים לבחינת בגרות בהיקף של 2 יחידות לימוד  במועד קיץ .

Comments