הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על פי המרכיבים הבאים:
מבחנים -  3 מבחנים + בחינת מתכונת + תפקוד לימודי   = 90%
הערכת מורה – 10%  ( תפקוד התנהגותי : נוכחות סדירה, התנהגות, תלבושת)
 
Comments