תכנית לימודים

עודכן: 11.9.17

מקשר:

אורנה פדר

סגל:

לימור עזר; שרונה יעקבי; שרון נוי-מאיק; עדן יהודה; לירון בכר; כנרת שמואלי; לילך גוילי; הגר ארליך

סביבה לימודית

ספר הלימוד:

בדרך לבגרות בתנ"ך/פלורה ויניצקי, תואם לתכנית ה-70%, הוצאת רכס

 

מבנה ארגוני

הלמידה מתבצעת במסגרת כיתות אם, בכיתה י"ב לומדים תנ"ך 3 שעורים שבועיים.

 

רציונאל

העיסוק בספר הספרים, הוא מתוך מחויבות שלנו לעשות את התנ"ך של כולנו ובשביל כולנו,כבסיס התרבות והזהות שלנו. הוא העבר שלנו, נכון לכאן ועכשיו, יחד עם היותו העתיד להיותנו. ההיכרות עמו וההתחברות אליו, הולכות ופוחתות. אלה מחדדים ומגבירים את המחויבות והאחריות שרובצת על כתפנו מורי התנ"ך.

אנו מקיימים את הפסוק "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות...".

תכני  הלימוד כללי

חידוש בתכנית הלימודים לפי רפורמת הלמידה המשמעותית, הוא בחלוקתה לשני חלקים: חלק אחד כולל שבעים אחוזים מתכני תכנית הלימודים, שיוערכו ע"י בחינת בגרות חיצונית, והחלק השני כולל את שלושים האחוז הנותרים, שיוערכו בהערכה בית ספרית. בכך מתאפשר למורים להעמיק ולהרחיב את הטון והגוון המיוחד שהם מבקשים להעניק להוראת התנ"ך בכיתותיהם.  

חיבור אל הציר השכבתי

שכבת י"ב - אני ביחס לעבר ועם הפנים לעתיד.

אנחנו מורי התנ"ך מהווים חוליה מחברת ומהותית לשרשרת הדורות, ודרכנו מתוודעים תלמידינו למקורות תרבותנו. כחוליה מקשרת בידינו למצוא את הדרכים לחשוף את תלמידנו לעושר הגלום בהם, וליצור דיאלוג עמם. השיח המדובב את הכתובים בעבור הלומד ואת הלומד ביחס אליהם, יהא לעיתים שואל, מזדהה, מתלבט, מבקר ומשתף, כל אחד בדרכו המגוונת והייחודית לו.

אנו אלה האמונים על תרגום המחויבות הזו לשפת המעשה. אנו נמשיך במשימה, להביא את הבשורה לתלמידים.

"עם ששוכח את עברו עתידו לוט בערפל" יגאל אלון.

 

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

אנו מחויבים לטפח את הסקרנות ואת החשיבה הביקורתית באמצעות הקניית השכלה נרחבת ובאמצעות יצירת התנסויות חווייתיות. מצוינות ומיצוי היכולות האישיות, אהבת הארץ ואחריות סביבתית, קבלת השונות בין יחידים לקבוצות ובניית חברה שערבות הדדית היא נר לרגליה – כל אלו עומדים במוקד החשיבה

והעשייה שלנו.

 

 

תכני הלימוד בשכבת  י"ב      

תוכנית להערכה בית ספרית הם מספר בראשית וספרות החוק.

תוכנית להערכה חיצונית: ארבעה נושאים. בכל נושא ישנם פרקי חובה ופרקי הרחבה.

לבחינת הבגרות 70% יש ללמד את פרקי החובה בכל ארבעת הנושאים:

חוק, חכמה, נביאי אמת ונביאי שקר, תגובות לחורבן ושיבת ציון.

בנושאי ההרחבה: נביאי אמת ונביאי שקר והתגובות לחורבן ושיבת ציון, על מנת לאפשר לתלמידים בחירה רחבה יותר בבחינת הבגרות.

 

הערכה

הערכה פנימית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/TochnitAlYesodi/TochnitChata/Bereshit.htm

התוכנית מכילה:

לימוד פרקי בראשית וחוק.

עבודה יצירתית לפי בחירת התלמיד.

מבחן מסכם .

הערכה חיצונית 

מבחן ראשון- משקל 15%

מבחן שני- משקל 20%

מבחן טרום מתכונת- משקל 25%

מתכונת- משקל 30%

הערכת מורה- 10%

Comments